ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೨೦೦೦
ರಚನೆ: ಸಂಸ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

Ninasam Tirugata – 2000
Written by Samsa
Directed by Akshara K.V.