ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಆಸಿಫ್ ಕರಿಂಭೋಯ್
ಸಂಗೀತ: ವಿದ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಓಂಕಾರ್ ಕೆ.ಆರ್.

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2018-19
Original: Asif Currimbhoy
Music: Vidya hegade and Arun Kumar M
Translation and Direction: Omkar K R