ಮುದುಕಿಯರಿಗಿದು ಕಾಲವಲ್ಲ
ಕವಿ: ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರವಿಂದ ಕುಪ್ಳೀಕರ್

ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿ
ಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ

Poet: Pratibha Nandakumar
Direction: Aravind Kuplikar

Ninasam Pratishtana presents Kannada Kavya Kannadi
Short films based on selected kannada poems