ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೧೨ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಪರೇಶ್‌ ಮೊಕಾಶಿ
ಸಂಗೀತ: ಧನಂಜಯ ರಂಗಸಮುದ್ರ
ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೆ ಆರ್‌ ಓಂಕಾರ್‌

A play by Ninasam Tirugata 2012
Original: Paresh Mokashi
Music: Dhananjaya Rangasamudra
Translation and Direction: K R Omkar