ಲೋಕಚರಿತ ಅರ್ಪಿಸುವ “ರಂಗ ಸಂಗೀತಗಳು”
ನಾಗವೇಣಿ ನಗರಿಗೆ ನಾಮ್
ನಾಟಕ: ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಮ್
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ದಾಖಲೀಕರಣ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್
೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೭
ಎಮ್.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣ

Nagaveni Nagarige Naam
Play: AbhijnanaShakuntalam
Lyrics: Basavappa Shastri
Music: Basavappa Shastri
29 Luly 2017