ನೀನಾಸಮ್ ನಾಟಕಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ೨೦೧೫
ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಸಹಯೋಗದ ಯೋಜನೆ
ವಿವರಗಳಿಗೆ: www.sanchifoundation.com

Documentation of Ninasam plays 2015
A project of Sanchi Foundation ® and Ninasam
Visit: www.sanchifoundation.com

Chapters in this documentation:

0:0:0
Documentation project
ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ

0:4:24
Introduction to Ninasam
ನೀನಾಸಮ್ ಪರಿಚಯ

0:11:33
Introduction to village play
ಬಳಗದ ನಾಟಕ

0:13:12
Oresthis Purana
ಒರೆಸ್ತಿಸ್ ಪುರಾಣ

0:13:26
Venkatramana Aithala
ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ

0:18:7
Journey of Oresthis Purana
ಒರೆಸ್ತಿಸ್ ಪುರಾಣದ ಪಯಣ

0:21:39
Possibilities of village troupe
ಗ್ರಾಮ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು

0:23:9
Attraction towards Oresthis Purana
ಒರೆಸ್ತಿಸ್ ಪುರಾಣದ ಸೆಳೆತ

0:28:29
Oresthis Purana title
ಒರೆಸ್ತಿಸ್ ಪುರಾಣ ಹೆಸರಿನ ಕಥೆ

0:30:30
Adapting to the stage
ರಂಗಾವಿಷ್ಕರಣ

0:32:54
References
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

0:33:52
About Stylisation
ಶೈಲಿ

0:36:27
Localising the play
ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ

0:38:50
Costume & Make up
ವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದನ

0:42:19
Modern voices
ಆಧುನಿಕ ಧ್ವನಿಗಳು

0:44:32
Violence on stage
ರಂಗದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಪಾತ

0:45:28
Role of the group
ಮೇಳದ ಪಾತ್ರ

0:47:26
Climax of the play Oresthis Purana
ಒರೆಸ್ತಿಸ್ ಪುರಾಣದ ಅಂತ್ಯ

0:49:19
Theatre institute and reparatory
ರಂಗಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ತಿರುಗಾಟ

1:0:0
Changing traditions in India
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಬಗೆ

1:33:58
Selection of plays to Tirugata
ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ನಾಟಕಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

1:8:0
Social concern of Ninasam
ನೀನಾಸಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ

1:11:20
Relationship with the audience
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ

1:13:34
Challenges of Tirugata
ತಿರುಗಾಟದ ಸವಾಲುಗಳು

1:15:57
Gunamukha
ಗುಣಮುಖ

1:16:33
Manju Kodagu
ಮಂಜು ಕೊಡಗು

1:22:42
Style of Manju Kodagu
ಮಂಜು ಕೊಡಗು ಶೈಲಿ

1:29:12
First encounter with Gunamukha
ಗುಣಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮುಖಾಮುಖಿ

1:31:53
Adaptation to the stage
ರಂಗಾವಿಷ್ಕರಣಾ

1:38:27
Opening of the play
ನಾಟಕದ ಆರಂಭ

1:45:10
Approach to the play
ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ

1:45:58
Stage design
ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ

1:47:25
Style of the play
ನಾಟಕದ ಶೈಲಿ

1:49:51
Costumes
ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ

1:51:54
Alavi Khan
ಅಲಾವೀ ಖಾನ್

1:54:14
Alavi Khan’s companion
ಅಲಾವಿಯ ಸಂಗಾತಿ

1:55:31
Razvi
ರಜ್ವಿ

1:57:12
Shamshuddin Khan
ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಖಾನ್

2:0:6
Song and Dance in Gunamukha
ಗುಣಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಡು-ಕುಣಿತ

2:7:33
Climax of the play Gunamukha
ಗುಣಮುಖದ ಅಂತ್ಯ

2:11:3
Tartuffe
ತಾರ್ತೂಫ್

2:11:35
M Ganesh
ಎಂ. ಗಣೇಶ್

2:17:12
First encounter with Tartuffe
ತಾರ್ತೂಫ್ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ

2:19:25
Style of Ganesh
ಗಣೇಶ್ ಶೈಲಿ

2:21:53
Content of the play
ನಾಟಕದ ವಸ್ತು

2:23:30
Stage adaptation of Tartuffe
ತಾರ್ತೂಫ್ ರಂಗಾವಿಷ್ಕರಣ

2:25:38
Stage design
ರಂಗವಿನ್ಯಾಸ

2:30:4
Tartuffe
ತಾರ್ತೂಫ್ ಪಾತ್ರ

2:31:22
Dorena
ದೊರೀನಾ

2:37:43
Argon
ಆರ್ಗಾನ್

2:39:28
Text and adaptation
ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗ

2:43:25
Design
ವಿನ್ಯಾಸ

2:47:20
Ninasam as a movement
ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಚಳುವಳಿ

2:52:32
Credits
ತಂಡದ ಹೆಸರುಗಳು

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

ಕೋಲಾಟ – ರಾವೇ ರಾವುಕುನ್ನಕ್ಕೊ ರಾವೇರೆ…

https://youtu.be/7KV6BHaNpNE?si=DmYTiIv6tvRBvq6t ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ರಾವೇ ರಾವುಕುನ್ನಕ್ಕೊ ರಾವೇರೆ...ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಎಂ. Kolata by Students of Ninasam Theatre Institute 2022-23Raave Ravukunnko Raavere...Direction:...

ಯಕ್ಷರಾಟ | Yaksharaata

https://youtu.be/mVUUstunEjI?si=BQiV-qPqIeDCCklC ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದಆಂಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ - ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಯಕ್ಷರಾಟಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಶೈಲೇಶ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಭಾಗವತರು: ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ ಯಲ್ಲಾಪುರಚಂಡೆ: ರೋಹಿತ್ ಎಸ್.ಮದ್ದಳೆ: ಅರುಣ ಕುಮಾರ...

ಸಮಕಾಲೀನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ – An act of letting go

https://youtu.be/47P9qJIAyR0?si=ULPoxVJgEj2HR2iS ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಸಮಕಾಲೀನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಗಣೇಶ್ ಕಟಾರ A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2021-22Contemporary Dance...