Ninasam Samskriti Shibira 2009 | ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೦೯

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೦೯ರ ಒಂದು ನೋಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೪ರಿಂದ ೧೦
ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗಳು
ಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್‌

Ninasam Samskriti Shibira 2009 – A Video Excerpt
October 4 to 10
Theme of the Course: Turbulences of Our Times
Supported by: HIVOS

Related Articles

Related

Mohanaswami | ಮೋಹನಸ್ವಾಮಿ

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ, ಆಟ ಮಾಟ, ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಂದ ನಾಟಕರಚನೆ: ವಸುಧೇಂದ್ರಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ Ninasam Samskriti Shibira 2018A Play by Mahadeva Hadapada, Aata Maata, DharwadWritten by VasudhendraMusic: Arun...

Conversations between Generations: on Technology | ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೭ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಸುಂದರ್‌ ಸರುಕ್ಕೈ, ವರುಣ್‌ ಭಟ್‌, ಸೃಜನ ಕೈಕಿಣಿ Ninasam Samskriti Shibira - October 2017"Conversations between Generations: on Technology"Sundar Sarukkai, Varun Bhat,...