ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೫ರ ಒಂದು ನೋಟ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೮ರಿಂದ ೧೨
ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ಚಿಂತನೆ-ಪ್ರತಿಚಿಂತನೆ
ಸಹಾಯ: ರೋಹಿಣಿ ನಿಲೇಕಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು; ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು; ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿ., ಮಂಗಳೂರು; ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲಿ

Ninasam Samskriti Shibira 2015 – A Video Excerpt
October 8 to 12
Theme of the Course: Thinking and Counter-Thinking
Supported by: Rohini Nilekani, Bangalore; Canara Bank Ltd., Bangalore; Karnataka Bank Ltd., Mangalore; Sahitya Akademi, New Delhi