ನೀನಾಸಮ್ ನಾಟಕ ೨೦೧೮
ಮೂಲ: ಸೊಫೋಕ್ಲಿಸ್
ಸಂಗೀತ: ಭಾರ್ಗವ ಕೆ ಎನ್‌ ಮತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ
ಕನ್ನಡ ರಂಗರೂಪ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ ಮಂದರ್ತಿ

Ninasam Play 2018
Original: Sophocles
Music: Bhargava K N and M P Hegde
Kannada Theatrical Version and Direction: Ganesh Mandarthi