ಜನಮನದಾಟ ಅರ್ಪಿಸುವ
ರಚನೆ: ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ
ಸಂಗೀತ: ಸ್ವಾಮಿ ಗಮನಳ್ಳಿ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ ಎಮ್

Janamanadata presents
Original: Siddalingaiah
Music: Swami Gamanalli
Direction: Ganesh M