ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೦೫ರ ನಾಟಕ

ಲೋರ್ಕಾನ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆ ಪದ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯ ರೂಪ
ನಾಟಕ ರೂಪ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ
ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಗೋಡು

A play by Ninasam Tirugata 2005

Based on Lorkana play and Poems by D R Bendre
Direction: Akshara K V
Music and Choreography:
Shridhar Heggodu