ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೪-೧೫ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ, ಪಿ. ವಜ್ರಪ್ಪ, ಕುವೆಂಪು, ಕಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಂತಾದವರ ಕೃತಿಗಳ ಆಧಾರಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ ಎಂ.

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2014-15
Mythological Musical play Based on works of B Puttaswamaiah, P Vajrappa, Kuvempu, Kallur Srinivas and others
Music: Arun Kumar M
Design and Direction: Ganesh M