ನೀನಾಸಮ್, ಹೆಗ್ಗೋಡು ಹಾಗೂ ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮೂರನೆಯ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ೨೦೧೭ನೇ ಇಸವಿಯ ಜನವರಿ ೨೧ರಿಂದ ೨೬ರವರೆಗೆ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸನಿವಾಸ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಈಗ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿನ ಊಟ, ವಸತಿ, ಪಾಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ೨೦,೦೦೦ರೂ (ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಪ್ರವೇಶಧನವಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ೨೦ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೂಡಲೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ.

೨೧ ಜನವರಿಯಿಂದ ೨೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೭

ನೀನಾಸಮ್, ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಶುಲ್ಕ: ೨೦,೦೦೦ರೂ (ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು)

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ೧೫ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIdptQtkS3FMqlsFV3yA85BGOYJx8U4E2dNyq34qH7EnZ4KQ/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe>

Short filmmaking workshop 2015

Short filmmaking workshop 2016