ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ – ೨೦೦೪-೦೫
ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್ ರ “ಎನ್ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್”
ಸಂಗೀತ: ರಘುನಂದನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಗೋಡು
ಅನುವಾದ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ: ರಘುನಂದನ

Ninasam Theatre Institute Production – 2004-05
Henrik Ibsen‘s “An Enemy of the People”
Music: Raghunandana and Shridhar Heggodu
Translated & Directed by Raghunandana