Nammolagina Bhasheer

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

Death of a Salesman | ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮನ್

https://youtu.be/lWFJI33pgjM?si=xttixyjufix5baqD ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೨೧-೨೨ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಮೂಲ: ಆರ್ಥರ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಕೆ.ಎಸ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾನಿರ್ದೇಶನ: ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಡಮಂಗಲ A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2021-22Original: Arthur...

Maatu Mugiyuva Modalu Padyada Maatu Bere | ಮಾತು ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಪದ್ಯದ ಮಾತು ಬೇರೆ

https://youtu.be/By6wnj4T5Bc?si=bT-6pXozW9kU0NY8 ನೀನಾಸಮ್, ಹೆಗ್ಗೋಡುಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಮಾತು ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಪದ್ಯದ ಮಾತು ಬೇರೆ ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ೨೪ ಕವಿತೆಗಳ ರಂಗಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಟರು: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎನ್.ವಿ., ಸೌಮ್ಯಾ ಭಾಗ್ವತ್ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ. A play...