Sangya Balya । ಸಂಗ್ಯಾ ಬಾಳ್ಯಾ

ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೧೯೯೨
ಪತ್ತಾರ ಮಾಸ್ತರ ಬರೆದ ನಾಟಕ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ
ಸಂಗೀತ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ

Ninasam Tirugata – 1992
Written by Patthara Masthara
Directed by Akshara K.V.
Music: Chandrashekhar Kambar

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

Venissina Vyapara | ವೆನಿಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪಾರ

ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೦೯ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ರ "ಮರ್ಚೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ವೇನಿಸ್"ನ ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ A play by Ninasam Tirugata 2009.Kannada adaptation of William Shakespeare's "Merchant of Venice".Adapted and...