ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೧೯೯೨
ಪತ್ತಾರ ಮಾಸ್ತರ ಬರೆದ ನಾಟಕ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ
ಸಂಗೀತ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ

Ninasam Tirugata – 1992
Written by Patthara Masthara
Directed by Akshara K.V.
Music: Chandrashekhar Kambar