ಸತ್ಯಶೋಧನ ರಂಗ ಸಮುದಾಯ ಹೆಗ್ಗೋಡು, ಜನಮನದಾಟ ಹೆಗ್ಗೋಡು ಅರ್ಪಿಸುವ
ರಚನೆ: ಪ್ರೊ. ಜಿ.ಪಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ
ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಡಾ|| ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಾಲೆ
ಸಂಗೀತ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ಡಿ, ಡಿಂಗ್ರಿ ನರೇಶ್
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅತುಲ್‌ ಪೇಠೆ

A play by Satyashodhana Ranga Samudaya Heggodu(R), Janamanadata Heggodu
Original: Pro. G P Deshapande
Kannada Translation: Dr. D S Chougale
Music: Purushottam D, Dingri Naresh
Direction: Atul Pethe