ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೫-೧೬ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ, ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ, ವಿದ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ, ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿ
ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2015-16
Music: Arun Kumar M, M P hegade, Vidya Hegade, Shishira K V
Playwright and Direction: Akshara K.V.