ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಡಿ.ಎಲ್. ರಾಯ್
ಅನುವಾದ: ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ
ಸಂಗೀತ : ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2019-20
Original: D.L. Roy
Translation: B. Puttaswamayya
Music: Arun Kumar M
Direction: Manju Kodagu