ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೧೩-೧೪ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ರಚನೆ: ಎಂ ಎಲ್‌ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ ಗೌಡ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜುನಾಥ ಎಲ್‌ ಬಡಿಗೇರ
ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ

A play by Ninasam Tirugata 2013-14
Playwright: M L Srikantesha Gowda
Design and Direction: Manjunath L Badiger
Music Composition: Arun Kumar M