ಸೋಮನಾಥಪುರ ದೇವಾಲಯ
ಕವಿ: ಕುವೆಂಪು
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ: ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ

ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಅರ್ಪಿಸುವ
ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಿ
ಆಯ್ದ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಲಿಕೆ

Poet: Kuvempu
Direction: Mounesh Badiger

Ninasam Pratishtana presents Kannada Kavya Kannadi
Short films based on selected kannada poems