ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೧೭ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಕಾರ್ಲೋ ಗೋಲ್ಡೋನಿಯ ನಾಟಕ ಆಧಾರಿತ
ಕನ್ನಡ ಮರುರೂಪ: ಜೋಗಿ
ಸಂಗೀತ: ಭಾರ್ಗವ ಕೇಡಲಸರ
ನಿರ್ದೇಶನ: ಇಕ್ಬಾಲ್‌ ಅಹಮದ್

A play by Ninasam Tirugata 2017
Based on Carlo Goldoni’s play
Kannada Adaptation: Jogi
Music: Bhargava Kedalasara
Direction: Iqbal Ahmed