ನೀನಾಸಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣರವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಸ್ಮರಣೆ
ಹರೀಶ್‌ ಹಂಡೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ
ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಒಟ್ಟಿಗೇ ಸಾಧ್ಯವೇ?
ಜುಲೈ ೧೬, ೨೦೧೮

Ninasam Program
Commemorating death anniversary of K.V. Subbanna
A special Lecture by Harish Hande, Bangalore
“Sustainability and Development: Can they go Together?”
July 16, 2018