Discussion – NR.Narayana Murthy, UR.Ananthamurthy | ಸಂವಾದ – ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ,ಯು.ಆರ್.‌ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೧ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ Conversation with N R Narayana Murthy and U R Ananthmurthy at the closing Ceremony of Ninasam Samskriti Shibira...

Ninasam Samskriti Shibira 2011 | ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೧

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೧ರ ಒಂದು ನೋಟಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ರಿಂದ ೮ಶಿಬಿರದ ವಿಷಯ: ದೇಶಭಾಷೆಗಳುಸಹಾಯ: ಹಿವೋಸ್ Ninasam Samskriti Shibira 2011 – A Video ExcerptOctober 2 to 8Theme of the Course: Vernaculars TodaySupported by:...