Chirebandi Vaade | ಚಿರೇಬಂದಿ ವಾಡೆ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಮಹೇಶ್‌ ಎಲ್ಕುಂಚವಾರ್‌ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ : ಮಾರುತಿ ಶಾನಭಾಗಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿದ್ಯಾನಿಧೀ ವನಾರಸೆ (ಪ್ರಸಾದ್) A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18Original: Mahesh...

Noor Jahaan | ನೂರ್‌ ಜಹಾನ್

‌ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ದ್ವಿಜೇಂದ್ರಲಾಲ್‌ ರಾಯ್‌ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಆರ್‌ ನಾಗರಾಜ್‌ಸಂಗೀತ: ವಿದ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ, ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ, ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18.Original: Dwijendralal...

Karnalnige Yaru Bareyuvude Illa | ಕರ್ನಲ್‌ನಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಗೇಬ್ರಿಯಲ್‌ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್‌ಅನುವಾದ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ‌ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ ಆರ್‌ ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ್ A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18.Based on: Gabriel Garcia...

Andina Ramana Mundina Kathe | ಅಂದಿನ ರಾಮನ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಭವಭೂತಿಯ ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತಂಸಂಗೀತ: ಶಿಶಿರ ಕೆ ವಿಅನುವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18.Original: Bhavabhuti’s UttararamacharitamMusic: Shishira K...

Arasu Vichara | ಅರಸು ವಿಚಾರ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ, 2017-18ನೆಯ ಸಾಲಿನ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಟಕದಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೆ. ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ. ಎರಡೂ ಪದ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಾಕುಮಾರಿ.ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ ಮತ್ತು ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆವಿನ್ಯಾಸ,...