Mohanaswami | ಮೋಹನಸ್ವಾಮಿ

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ, ಆಟ ಮಾಟ, ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಂದ ನಾಟಕರಚನೆ: ವಸುಧೇಂದ್ರಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ Ninasam Samskriti Shibira 2018A Play by Mahadeva Hadapada, Aata Maata, DharwadWritten by VasudhendraMusic: Arun Kumar MDirection: Mahadeva...

Doota Ghatotkacha | ದೂತ ಘಟೋತ್ಕಚ

ನೀನಾಸಮ್ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಭಾಸಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಎಲ್‌ ಗುಂಡಪ್ಪಸಂಗೀತ: ಗಣೇಶ್‌ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಬಾರ್ಗವ ಕೆ ಎನ್ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ್‌ ಮಂದಾರ್ತಿ A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2018.Original: BhasaKannada Translation: L. Gundappa‌Music: Ganesh...

Varshikotsava | ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ನೀನಾಸಂ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಆಂಟನ್‌ ಚೆಕಾವ್‌ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ ಸುತ್ರಾವೆಸಂಗೀತ: ಶ್ವೇತರಾಣಿ ಹೆಚ್‌ ಕೆ, ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2018.Original: Anton ChekovKannada...

Satyaharishchandra prasanga – Puppet Show | ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಂಗ – ಬೊಂಬೆಯಾಟ

ಶ್ರೀ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಯಾಟ ಮೇಳಹಲ್ಲರೆಗ್ರಾಮ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಹಲ್ಲರೆ ಅಂಚೆ 571315 23 ಎಪ್ರಿಲ್ 2018ರಂದುಹಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀಗುರುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ಬೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲು, ಜನರಿಗೆ ದೇವ ದಾನವರ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ,...