Pratimaa Nataka । ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಟಕ

ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೧೯೯೫ ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗರಚನೆ: ಭಾಸಸಂಗೀತ: ರಘುನಂದನ, ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎನ್ಅನುವಾದ, ನಿರ್ದೇಶನ: ರಘುನಂದನ A play by Ninasam Tirugata – 1995Written by BhasaMusic: Raghunandana, Nagaraja K NTranslation, Direction:...

Doota Ghatotkacha | ದೂತ ಘಟೋತ್ಕಚ

ನೀನಾಸಮ್ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಭಾಸಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಎಲ್‌ ಗುಂಡಪ್ಪಸಂಗೀತ: ಗಣೇಶ್‌ ಮಂದಾರ್ತಿ, ಬಾರ್ಗವ ಕೆ ಎನ್ನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ್‌ ಮಂದಾರ್ತಿ A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2018.Original: BhasaKannada Translation: L. Gundappa‌Music: Ganesh...