Discussion – NR.Narayana Murthy, UR.Ananthamurthy | ಸಂವಾದ – ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ,ಯು.ಆರ್.‌ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೧ರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ Conversation with N R Narayana Murthy and U R Ananthmurthy at the closing Ceremony of Ninasam Samskriti Shibira...