Experience of Dance | ನೃತ್ಯದ ಅನುಭವ

Ninasam Samskriti Shibira 2019Demonstration: Jayachandran and troupe,Attakkalari Centre for Movement Arts, Bangalore ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ: ಜಯಚಂದ್ರನ್‌ ಮತ್ತು ತಂಡ,ಅಟ್ಟಕ್ಕಳರಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್,...