Mamamushi । ಮಾಮಾಮೂಶಿ

ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೧೯೯೫ಮೋಲಿಯರನ “ದಿ ಬೂರ್ಜ್ವಾ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಅನುವಾದ: ಕೆ.ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿರ್ದೇಶನ: ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ Ninasam Tirugata – 1995Moliere’s “The Bourgeois Gentleman”Translated by K.V. SubbannaDirected by Iqbal...

Bhagavaddajjukiyam | ಭಗವದ್ದಜ್ಜುಕೀಯಂ

೨೦೦೦ನೇ ಇಸವಿಯ ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ನಾಟಕಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಸಂಗೀತ: ಕಾವಲಂ ನಾರಾಯಣ ಪಣಿಕ್ಕರ್ನಿರ್ದೇಶನ: ಕಾವಾಲಂ ನಾರಾಯಣ ಪಣಿಕ್ಕರ್ Ninasam tirugata 2000Kannada translation: K V SubbannaMusic: Kavalam Narayana PanikkarDirection: Kavalam Narayana...

Echchara | ಎಚ್ಚರಾ

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಂಗಸಂಗೀತದ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ,೧೯೯೩ರರಲ್ಲಿ, ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ, “ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ” ನಾಟಕದಿಂದಮೂಲ: ಬರ್ಟೊಲ್ಟ್‌ ಬ್ರೆಕ್ಟ್‌ಗೀತರಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿಸಂಗೀತ...

Ildiddarenante Padri Purana | ಇಲ್ದಿದ್ದರೇನಂತೆ ಪಾದ್ರಿ ಪುರಾಣ

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ “ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಸಂಗೀತಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣ” ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಇಲ್ದಿದ್ದರೇನಂತೆ ಪಾದ್ರೀ ಪುರಾಣ ಮೂರು ಕಾಸಿನ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ – ೧೯೮೬ ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ | ನಾಟಕಕಾರ: ಬರ್ಟೋಲ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ | ಅನುವಾದ, ಗೀತಕಾರ: ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ |...