Vidisheya Vidooshaka | ವಿದಿಶೆಯ ವಿದೂಶಕ

ವಿದಿಶೆಯ ವಿದೂಶಕ ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೨೦೦೧ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಕಾಳಿದಾಸನ “ಮಾಲವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರ”ಅನುವಾದ: ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿರ್ದೇಶನ: ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ಸಂಗೀತ: ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಗೋಡು Vidisheya Vidooshaka A play by Ninasam Tirugata – 2001Kalidasa’s...