Chirebandi Vaade | ಚಿರೇಬಂದಿ ವಾಡೆ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಮಹೇಶ್‌ ಎಲ್ಕುಂಚವಾರ್‌ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ : ಮಾರುತಿ ಶಾನಭಾಗಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿದ್ಯಾನಿಧೀ ವನಾರಸೆ (ಪ್ರಸಾದ್) A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18Original: Mahesh...