Chakori Chitte | ಚಕೋರಿ ಚಿಟ್ಟೆ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಶೈಲಿ ಸತ್ಯು, ಮುಂಬಯಿ Children’s plays by Students of Ninasam Theatre Institute 2019-20Guidance: Shaili Sathyu,...