Chirebandi Vaade | ಚಿರೇಬಂದಿ ವಾಡೆ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೭-೧೮ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಮಹೇಶ್‌ ಎಲ್ಕುಂಚವಾರ್‌ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ : ಮಾರುತಿ ಶಾನಭಾಗಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ವಿದ್ಯಾನಿಧೀ ವನಾರಸೆ (ಪ್ರಸಾದ್) A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2017-18Original: Mahesh...

Gandhi VS Gandhi | ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಂಧಿ

ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ಅರ್ಪಿಸುವ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮರಾಠಿ ಮೂಲ: ಅಜಿತ್ ದಳವಿಅನುವಾದ: ಡಾ. ಡಿ ಎಸ್‌ ಚೌಗಲೆನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ್‌ ಎಂಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ A play presented by Ninasam TirugataMarathi original: Ajith DalaviTranslation: Dr. D S ChougaleDirection: Ganesh MMusic: Arun Kumar...