Hulu Bayake Baa Enalu | ಹುಲು ಬಯಕೆ ಬಾ ಎನಲು

ಲೋಕಚರಿತ ಅರ್ಪಿಸುವ “ರಂಗ ಸಂಗೀತಗಳು”ನಾಟಕ: ಅಹಲ್ಯೆ – ನಾಂದೀ ಗೀತೆಸಾಹಿತ್ಯ: ಪು.ತಿ.ನ.ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ ದಾಖಲೀಕರಣ: ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್೨೯ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ಎಮ್.ಇ.ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣ Hulu Bayake Baa EnaluPlay: Ahalye – Naandi GeeteLyrics: Pu.thi.naMusic: B V...