Mohanaswami | ಮೋಹನಸ್ವಾಮಿ

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ, ಆಟ ಮಾಟ, ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಂದ ನಾಟಕರಚನೆ: ವಸುಧೇಂದ್ರಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ Ninasam Samskriti Shibira 2018A Play by Mahadeva Hadapada, Aata Maata, DharwadWritten by VasudhendraMusic: Arun Kumar MDirection: Mahadeva...

Reimagining Education | ಶಿಕ್ಷಣದ ಮರುಕಲ್ಪನೆ

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ಉಪನ್ಯಾಸ: ನಾರ್ಮಾ ಆಳ್ವಾರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡ್ ಆಳ್ವಾರೆಸ್ Ninasam Samskriti Shibira 2018Lecture by Norma Alvares & Claude...