Phedre | ಫೀದ್ರಾ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಜೀನ್ ರಾಸೀನ್ಅನುವಾದ: ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2019-20Original: Jean RacineTranslation: Madhava ChippaliMusic:...