Introduction : Solo performance in Yakshagana |ಪರಿಚಯ : ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನ

ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದವರು ಡಾ|| ಆರ್ ಗಣೇಶ್. ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಬುದು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನೈಜ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಲೆಯ ನಾಟ್ಯ (ನಾಟಕೀಯ) ರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು...

Bhamini – Solo performance in Yakshagana | ಭಾಮಿನಿ – ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನ

ಭಾಮಿನಿಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ : ವಿದ್ವಾನ್‌ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ, ಯಲ್ಲಾಪುರಮದ್ದಳೆ : ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಫಾಟಕ್‌ಚಂಡೆ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ, ಇಡಗುಂಜಿಕೊಳಲು : ವಿದ್ವಾನ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ಪಿಟೀಲು : ಕಾಂಚನ, ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ‌ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ : ಶ್ರೀ ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯನಿರ್ದೇಶನ : ಶತಾವಧಾನಿ ಆರ್‌...

Krishnarpana – Solo performance in Yakshagana | ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ – ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನ

ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ೨೦೦೧ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ : ವಿದ್ವಾನ್‌ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ, ಯಲ್ಲಾಪುರಮದ್ದಳೆ : ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಫಾಟಕ್‌ಚಂಡೆ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ, ಇಡಗುಂಜಿಕೊಳಲು : ವಿದ್ವಾನ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ಪಿಟೀಲು : ಕಾಂಚನ, ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ‌ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ : ಶ್ರೀ ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯನಿರ್ದೇಶನ :...

Yakshadarpana – Solo performance in Yakshagana | ಯಕ್ಷದರ್ಪಣ – ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನ

ಯಕ್ಷದರ್ಪಣ ೨೦೦೨ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ : ವಿದ್ವಾನ್‌ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ, ಯಲ್ಲಾಪುರಮದ್ದಳೆ : ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಫಾಟಕ್‌ಚಂಡೆ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ, ಇಡಗುಂಜಿಕೊಳಲು : ವಿದ್ವಾನ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ಪಿಟೀಲು : ಕಾಂಚನ, ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ‌ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ : ಶ್ರೀ ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಉಪಾಧ್ಯನಿರ್ದೇಶನ : ಶತಾವಧಾನಿ...

Venuvisarjana – Solo performance in Yakshagana | ವೇಣುವಿಸರ್ಜನ – ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯಕ್ಷಗಾನ

ವೇಣುವಿಸರ್ಜನ (ರಾಧಾ ರಾಗ ೨೦೦೩)ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾಗವತಿಕೆ : ವಿದ್ವಾನ್‌ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ, ಯಲ್ಲಾಪುರಮದ್ದಳೆ : ಶ್ರೀ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಫಾಟಕ್‌ಚಂಡೆ : ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ, ಇಡಗುಂಜಿಕೊಳಲು : ವಿದ್ವಾನ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ಪಿಟೀಲು : ಕಾಂಚನ, ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ‌ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ : ಶ್ರೀ ಮಂಟಪ ಪ್ರಭಾಕರ...