Pro. S Settar – Sanchi Knowledge Series 2 | ಪ್ರೊ. ಎಸ್‌ ಶೆಟ್ಟರ್ – ಸಂಚಿ ಜ್ಞಾನಸರಣಿ ೨

Pro. S Settar – Sanchi Knowledge Series 2 | ಪ್ರೊ. ಶೆಟ್ಟರ್ – ಸಂಚಿ ಜ್ಞಾನಸರಣಿ ೨ಜ್ಞಾನ ಸರಣಿ ೨: ಜನಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‘ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ‘ಜ್ಞಾನ ಸರಣಿ‘ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ...