Varshikotsava | ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ನೀನಾಸಂ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಆಂಟನ್‌ ಚೆಕಾವ್‌ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ ಸುತ್ರಾವೆಸಂಗೀತ: ಶ್ವೇತರಾಣಿ ಹೆಚ್‌ ಕೆ, ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2018.Original: Anton ChekovKannada...

Tappida Ele | ತಪ್ಪಿದ ಎಳೆ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೮-೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮುಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಆ.ರಾ. ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಡಿ.ಎ. ಶಂಕರ್ಸಂಗೀತ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2018-19Original: Albert CamusTranslation: A.R. Mitra and D.A....

Exile | ಎಗ್ಸೈಲ್

ನೀನಾಸಮ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮಾಂಟೋ ಕಥೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. A play by Participants of Ninasam Summer Workshop 2019.Based on the stories by MantoDesign, Music, Direction: Shwetharani...

Kolata: Bandenaka Bandigatti | ಕೋಲಾಟ: ಬಂಡೆನಕಾ ಬಂಡಿಗಟ್ಟಿ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ: ಫಣಿಯಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ, ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ Kolata by Students of Ninasam Theatre Institute 2019-20Concept and Choreography: Phaniyamma...

Phedre | ಫೀದ್ರಾ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಮೂಲ: ಜೀನ್ ರಾಸೀನ್ಅನುವಾದ: ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2019-20Original: Jean RacineTranslation: Madhava ChippaliMusic:...