Rati Sukha Saare । ರತಿ ಸುಖ ಸಾರೆ

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ‘ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗ ಸಂಗೀತ’ಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ರತಿ ಸುಖ ಸಾರೆ ನಾಟಕ: ವಿಗಡ ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೧೯೮೬ನಾಟಕಕಾರ: ಸಂಸಗೀತಕಾರ: ಜಯದೇವ (ಗೀತಗೋವಿಂದ)ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ: ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ Rati...

Sthree Rupame । ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಮೇ

ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ‘ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗ ಸಂಗೀತ’ಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪಮೇ ನಾಟಕ: ವಿಗಡ ವಿಕ್ರಮ ಚರಿತನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೧೯೮೬ನಾಟಕಕಾರ: ಸಂಸನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ: ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ Sthree Rupame Play: Vigada...