ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ – ಧೇಂತದಿನ್ನ

ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ೨೦೨೧-೨೨ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ”ಧೇಂತದಿನ್ನ”ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಗುರು ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಶೈಲೇಶ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಭಾಗವತರು: ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ ಯಲ್ಲಾಪುರಹಿಮ್ಮೇಳ: ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ,...