ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲಿಕೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ರಂಗ ಪ್ರಸಾದನದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮರಾ: ಜಿ. ಚನ್ನಕೇಶವ
ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ.
ನಿರ್ದೇಶನ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ. ಹಾಗೂ ಜಿ. ಚನ್ನಕೇಶವ
ಸಂಗೀತ: ರವೀಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಮೂರೂರು, ದಿಗ್ವಿಜಯ ಹೆಗ್ಗೋಡು, ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಗೋಡು

A video series to introduce the theatre techniques to the students. This episode is about the history and techniques of stage makeup.

Camera: G. Channakeshava
Concept: Akshara K.V.
Direction: Akshara K.V. & G. Channakeshava
Music: Ravindra Hegde Mururu, Digvijaya Heggodu, Shridhar Heggodu