ಯಡ್ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಭರಮಪ್ಪ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ ತಂಡದವರಿಂದ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ ಶೂರ್ಪಣಕಿ ವಧೆ । ಕಲಾವಿದರು: ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಶೋಕ, ರತ್ನಮ್ಮ ಕೆ., ಜಯಕುಮಾರ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ

ಈ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು, ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು, ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ: https://youtu.be/ZpSzuVD7Raw

Puppet show from ಯಡ್ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಭರಮಪ್ಪ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ ತಂಡದವರಿಂದ ತೊಗಲುಗೊಂಬೆಯಾಟ ಶೂರ್ಪಣಕಿ ವಧೆ । ಕಲಾವಿದರು: ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಿಳ್ಳಿಕ್ಯಾತರ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಶೋಕ, ರತ್ನಮ್ಮ ಕೆ., ಜಯಕುಮಾರ, ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಈ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು, ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು, ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ: https://youtu.be/ZpSzuVD7Raw Puppet show from Yadramanahalli Doddabharamappa togalugombeyata team Shurpanaki Vadhe Artists : ningappa killikyatara, Devendrappa, Ashok, Ratnamma K, Jayakumar, Nagaratnamma,
Shurpanaki Vadhe
Artists : ningappa killikyatara, Devendrappa, Ashok, Ratnamma K, Jayakumar, Nagaratnamma