ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಉರುಳು
ಹಿಂದಿ ಮೂಲ: ಡಾ. ಶಂಕರ್ ಶೇಷ್
ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಸದಾನಂದ ಸುವರ್ಣ

A presentation of Suvarna pratishtana, Mangaluru.
Urulu
Hindi original: Dr. Shankar Shesh
Design, Direction: Sadanand Suvarna

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

Sooryana Kudure । ಸೂರ್ಯನ ಕುದುರೆ

ಜನಮನದಾಟ, ಹೆಗ್ಗೋಡು ಅರ್ಪಿಸುವ ನಾಟಕಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿರವರ ಸೂರ್ಯನ ಕುದುರೆ ಕಥೆಯಾಧಾರಿತಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಗಣೇಶ ಎಂ Janamanadata, Heggodu presentsBased on U R Anantamurthy's story "Sooryana kudure"Music: Arun Kumar MDirection: Ganesh...

Male nilluvavarege | ಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆ

ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಮಳೆ ನಿಲ್ಲುವವರೆಗೆಮೂಲ: ಡೆಡ್ಲಿ ಗೇಮ್ಅನುವಾದ: ದಿ. ಸುಧೀಂದ್ರನಿರ್ದೇಶನ: ಸದಾನಂದ್ ಸುವರ್ಣ A presentation of Suvarna pratishtana, Mangaluru.Male nilluvavaregeoriginal: deadly gametranslation: D...