ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ೨೦೧೪ರ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಭವಭೂತಿ
ಕನ್ನಡಾನುವಾದ: ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ
ಸಂಗೀತ: ಅಕ್ಷರ ಕೆ ವಿ
ನಿರ್ದೇಶನ: ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ

A play by Ninasam Tirugata 2014
Original: Bhavabhuti
Kannada Translation: Bannanje Govindacharya
Music: Akshara K V
Direction: B R Venkataramana Aital