ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ - ೧೯೯೫ಮೋಲಿಯರನ "ದಿ ಬೂರ್ಜ್ವಾ ಜಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಅನುವಾದ: ಕೆ.ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನಿರ್ದೇಶನ: ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ Ninasam Tirugata - 1995Moliere's "The Bourgeois Gentleman"Translated by K.V. SubbannaDirected by Iqbal...

read more