ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ – ೨೦೧೨

ಸಂಸನ ವಿಗಡ ವಿಕ್ರಮರಾಯ

ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು
ಸಂಗೀತ: ರವಿ ಮೂರೂರು

A play by Ninasam Tirugata 2012
Original: Samsa
Direction: Manju Kodagu
Music: Ravi Mururu