ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ೨೦೧೬-೧೭ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ
ಮೂಲ: ಸಂಸ
ಸಂಗೀತ: ಎಂ ಪಿ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜು ಕೊಡಗು

A play by Students of Ninasam Theatre Institute 2016-17
Original: Samsa
Music: M P Hegade and Arun Kumar M
Design and Direction: Manju Kodagu