ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮
ಮಾಯಾ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ನವದೆಹಲಿ ಅವರಿಂದ ನಾಟಕ

Ninasam Samskriti Shibira 2018
A Play by Maya Krishna Rao, New Delhi

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Related

Mohanaswami | ಮೋಹನಸ್ವಾಮಿ

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ೨೦೧೮ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ, ಆಟ ಮಾಟ, ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಂದ ನಾಟಕರಚನೆ: ವಸುಧೇಂದ್ರಸಂಗೀತ: ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಂನಿರ್ದೇಶನ: ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ Ninasam Samskriti Shibira 2018A Play by Mahadeva Hadapada, Aata Maata, DharwadWritten by VasudhendraMusic: Arun...

Conversations between Generations: on Technology | ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ

ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨೦೧೭ತಲೆಮಾರುಗಳ ನಡುವೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಸುಂದರ್‌ ಸರುಕ್ಕೈ, ವರುಣ್‌ ಭಟ್‌, ಸೃಜನ ಕೈಕಿಣಿ Ninasam Samskriti Shibira - October 2017"Conversations between Generations: on Technology"Sundar Sarukkai, Varun Bhat,...